Ver. Bew. Uilenstede

We hebben een koepel!

Vereniging Bewoners Uilenstede | 1 april 2011  
Goed nieuws!   Na jarenlang onderhandelen is het dan toch eindelijk gelukt. De drie huurdersorganisaties VBU (Amstelveen), Wijwonen (Delft) en Duwoners (Amsterdam) van studentenhuisvester DUWO zijn sinds dinsdag 29 maart verenigd in een groot overkoepelend orgaan: de Huurderskoepel. De koepel overlegt met DUWO over alle zaken die boven het lokale belang uitgaan. Door de groei die DUWO in de afgelopen tien jaar doormaakte en de noodzaak van samenwerking tussen de huurdersorganisaties werd de behoefte aan een overkoepelende huurdersorganisatie steeds groter. De huurdersorganisaties houden inspraak op en inbreng in het lokale beleid van DUWO, zoals bijvoorbeeld het verkoopbeleid in de vestigingsplaatsen. Samen met de nieuwe Huurderskoepel hebben ze voortaan ook inspraak op het algemene beleid van DUWO, zoals de koers in een ondernemingsplan of het aanbod van internetaansluitingen. De Huurderskoepel moet op een hoger niveau adviseren en zorgen voor continu├»teit van het overleg. Dit zal alle huurders ten goede komen. Voor meer vragen over de toekomst en het functioneren van de koepel kun je ons altijd een mailtje sturen. Natuurlijk kun je ook langskomen op een van onze spreekuren of de ALV van 18 maart a.s.