Gemeente Amstelveen

Vergadering gemeenteraad 7 november 2012

Gemeenteraad  | 31 oktober 2012  
Op woensdag 7 november 2012 vergadert de gemeenteraad. U kunt de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet of RTV Amstelveen.

Neem eens een kijkje in de keuken van de gemeenteraad

Gemeenteraad  | 22 oktober 2012  
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Amstelveen. Maar weet u wie de raadsleden zijn en wat ze doen? Wat het raadswerk inhoudt? Hoe en waarover de raad besluit? Wilt u antwoord op deze en andere vragen, neem dan eens een kijkje in de keuken van de raad tijdens Gast van de Raad op 7 november 2012.

Vergaderingen raadscommissies oktober 2012

Gemeenteraad  | 4 oktober 2012  
Op dinsdag 16 oktober, woensdag 17 oktober en donderdag 18 oktober vergaderen respectievelijk de raadscommissies Ruimte, wonen en natuur (RWN), Burgers en samenleving (B&S) en Algemeen bestuur en middelen (ABM). Zij bereiden de raadsvergadering van 7 november voor.

Rekenkamercommissie stelt vast dat topsportambities Amstelveen niet zijn gerealiseerd

Gemeenteraad  | 2 oktober 2012  
De oorspronkelijke topsportambities die de gemeenteraad in 2007 vaststelde zijn niet gerealiseerd. De afgelopen vier jaar koos de gemeente voor een andere richting zonder dat de raad zich hier expliciet over heeft uitgesproken. Dat blijkt uit het onderzoek “(Top)sportbeleid Amstelveen”, dat in opdracht van de Rekenkamercommissie is uitgevoerd. De keuze om in te zetten op talentontwikkeling in relatie tot de breedtesport is door verschillende betrokkenen echter positief ontvangen. Het rapport wordt in de raadscommissie B&S besproken op 17 oktober 2012.

Rekenkamercommissie onderzoekt kwaliteit beleidsinformatie

Gemeenteraad  | 1 oktober 2012  
De gemeenteraad moet weten wat er speelt binnen de gemeente om te beoordelen wat er moet gebeuren. De keuzes die de gemeenteraad maakt zijn vaak gebaseerd op informatie die hij van het college van B&W krijgt. Alles staat of valt met de manier waarop die informatie bij de raad komt: is deze juist, tijdig en volledig? De rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen start een onderzoek naar de kwaliteit van beleidsinformatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau KplusVorganisatieadvies.

Raadsleden op ministage

Gemeenteraad  | 1 augustus 2012  
Enkele (burger) raadsleden hebben ministage gelopen bij de afdeling sociale zaken.

Win een kadobon van 25 euro ! Volg de gemeenteraad !

Gemeenteraad  | 12 juli 2012  
Doe mee aan onze fotoactie!

Gemeenteraad stelt kadernota 2013 vast

Gemeenteraad  | 4 juli 2012  
In de vergadering van 4 juli 2012 heeft de gemeenteraad de kaders voor de begroting 2013 vastgesteld. De raad wil extra aandacht voor groen, de kunstuitleen, de startersleningen, sport op school en de bestrijding van de kantorenleegstand.

Innovatie Stadshart: tijd voor inspraak

Gemeenteraad  | 4 juli 2012  
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 juli 2012 gesproken over de visie voor het Stadshart 2025 en over voorstellen om het Stadsplein te verlevendigen. Conclusie: laat de inwoners van Amstelveen zeggen wat ze van de plannen vinden.