Rekenkamercommissie stelt vast dat topsportambities Amstelveen niet zijn gerealiseerd

Gemeenteraad  | 2 oktober 2012 | @ | P   
De oorspronkelijke topsportambities die de gemeenteraad in 2007 vaststelde zijn niet gerealiseerd. De afgelopen vier jaar koos de gemeente voor een andere richting zonder dat de raad zich hier expliciet over heeft uitgesproken. Dat blijkt uit het onderzoek “(Top)sportbeleid Amstelveen”, dat in opdracht van de Rekenkamercommissie is uitgevoerd. De keuze om in te zetten op talentontwikkeling in relatie tot de breedtesport is door verschillende betrokkenen echter positief ontvangen. Het rapport wordt in de raadscommissie B&S besproken op 17 oktober 2012.
bekijk het gehele bericht...