Rekenkamercommissie onderzoekt kwaliteit beleidsinformatie

Gemeenteraad  | 1 oktober 2012 | @ | P   
De gemeenteraad moet weten wat er speelt binnen de gemeente om te beoordelen wat er moet gebeuren. De keuzes die de gemeenteraad maakt zijn vaak gebaseerd op informatie die hij van het college van B&W krijgt. Alles staat of valt met de manier waarop die informatie bij de raad komt: is deze juist, tijdig en volledig? De rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen start een onderzoek naar de kwaliteit van beleidsinformatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau KplusVorganisatieadvies.
bekijk het gehele bericht...